«سپاسنامه» به خبرنگاران «تاجیکستان» و «عایله» در سال جوانان

persian-slider, تاجیکستان, خبرها, هنر, چهره ها

کمیته کار با جوانان و ورزش وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان به دو خبرنگار نشریه‌های «تاجیکستان» و «عایله»،  «سپاسنامه» خودرا در وضعیت مطنطن اعطا نمود.

چنین قدردانی از خبرنگاران هفته‌نامه «تاجیکستان» امام نظریان و «عایله» رستم عظیمی به عمل آمد. «سپاسنامه» از طرف اهتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است. خبرنگاران مربوز “برای سهم مهم و همکاری‌های سودمند در تشویق و ترغیب سیاست دولتی جوانان و ورزش، بخصوص تشکّل فرهنگ معنوی و سیاسی، تربیت جوانان در روحیه وطن‌دوستی و خودشناسی ملّی در سال جوانان قدردانی می‌شوند».

«Сипоснома» ба хабарнигорони «Тоҷикистон» ва «Оила» дар Соли ҷавонон


Поделиться новостью в социальных сетях:

پاسخ دهید