تلویزیون موسیقی موسوم به شهنواز راه اندازی گردید

persian-slider, تاجیکستان, خبرها, هنر

امروز در کمیته تلویزیون و رادیو وابسته دولت تاجیکستان شبکه جدید تلویزیونی موسیقی موسوم به “شهنواز” راه اندازی گردید.

به گزارش خبرگزاری خاور به نقل از کمیته تلویزیون و رادیو در مراسم افتتاحیه شبکه جدید تلویزیونی عبدالجبار رحمانزاده، مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور مسائل توسعه اجتماعی و روابط با جامعه،  شمس‌الدین آرومبیکزاده، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و محمدسعید شاهیان، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو وابسته دولت جمهوری تاجیکستان شرکت کردند.

هدف از تأسیس شبکه جدید تلویزیون موسیقی تبلیغ و توسعه صنعت اصیل موسیقی تاجیک و فراهم آوردن شرایط مساعد برای هنرمندان و خوانندگان تاجیک می‌باشد.

شبکه جدید موسیقی “شهنواز” در زمینه تلویزیون تاجیکستان تأسیس یافته، در کانال علی‌حده  فعالیت می‌نماید و توسط آن 24 ساعت برنامه های هوسیقی تهیه و پخش  می‌شوند.


Поделиться новостью в социальных сетях:

پاسخ دهید