زرینه طغای مراد: عهد کردم که تا زمان مرگم شوهر نمی‌کنم

زرینه طغای مراد، راوی پری چهره و شیرین‌زبان رادیوی “امروز” و غالب دور دوم آزمون “یگانه از دهگانه” هفته گذشته مهمان اداره“عائله” گشت. مخلصان زیاد زرینه بانورا آن قدر سؤال‌باران نمودند […]

آغاز جشنواره تئاتر پرستو و بزرگداشت تحفه فاضلوا در تاجیکستان

جشنواره تئاتری “پرستو” در تاجیکستان امسال به یکصدمین سالگرد تولد تحفه فاضلوا، آوازخوان و هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای این کشور، اختصاص داده شده است این جشنوراه که صدها هنرپیشه […]