«سپاسنامه» به خبرنگاران «تاجیکستان» و «عایله» در سال جوانان

کمیته کار با جوانان و ورزش وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان به دو خبرنگار نشریه‌های «تاجیکستان» و «عایله»،  «سپاسنامه» خودرا در وضعیت مطنطن اعطا نمود. چنین قدردانی از خبرنگاران هفته‌نامه […]

اعطای مدال افتخار آژانس بین‌المللی به پرفسور ایرانی

مدال افتخار آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان به سبب سال‌ها تلاش موثر و ارائه دستاورد مطالعاتی مهم در زمینه سرطان، به پروفسور «رضا ملک‌زاده» اعطا شد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای […]