۱۱ سپتامبر چه تغییری در زندگی مسلمانان ایجاد کرد؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، «در تنگنای بیم و امید: پژوهشی درباره زندگی مهاجران مسلمان در کانادا»، به کوشش عبدالمحمد کاظمی‌پور و با ترجمه بهرنگ صدیفی از سوی […]