رئیس کمیته المپیک افغانستان برکنار شد

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور  افغانستان در فرمانی، رئیس کمیته المپیک به مدیریت محمود حنیف را برکنار کرد. رئیس جمهور  افغانستان به مدیریت کمیته ملی […]

نامه اعتراضی فارسی زبانان به بی بی سی درباره تفرقه افکنی انگلیسی

فارسی زبانان در اعتراض به بی بی سی فارسی، برای تغییر نام صفحه افغانستان به «بی بی سی دری» این اقدام را سیاست تفرفه افکنانه انگلیس برای جدایی فارسی افغانستان […]