بیانیه ی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

بیانیه‌ی‌ انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی به مناسبت درگذشت استاد دکتر خدایی شریف، عضو فرهنگستان علوم تاجیکستان، استاد نظریه‌ نثر فارسی و فردوسی‌شناس شهیر تاجیک       نام به گیتی […]

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشتی و آرایشی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش روابط عمومی سرمایه گذاری و توسعه انزلی محوریت این نمایشگاه صادرات به کشورهای حوزه دریای خزر ،خصوصا روسیه، ترکمنستان ،قزاقستان ، آذرباییجان و از طریق صادرات مجدد به […]