هیأتی قطری وارد ولایت «فراه» افغانستان شد

یک هیأت عالی رتبه قطری همراه شماری از بازرگانان وارد ولایت فراه در افغانستان شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «خاورمیانه»، «ناصر مهری» سخنگوی والی فراه گفت که این هیأت امروز وارد […]