نگاهی به جشن رنگارنگ نوروز در تاجیکستان

نوروز، نخستین مراسم جهانی است که با مشارکت ۱۲ کشور در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت شد. ایران، ترکیه، آذربایجان، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و عراق،‌ از جمله […]

جشن نوروز در سازمان ملل با حضور بان کی‌مون و سفرای ۱۲ کشور برگزار شد

جشن نوروز در سازمان ملل با حضور بان کی‌مون، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، مدیرکل یونسکو،سفرای کشورهای ایران، افغانستان، آذربایجان، هند، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان […]