آغاز جشنواره تئاتر پرستو و بزرگداشت تحفه فاضلوا در تاجیکستان

جشنواره تئاتری “پرستو” در تاجیکستان امسال به یکصدمین سالگرد تولد تحفه فاضلوا، آوازخوان و هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای این کشور، اختصاص داده شده است این جشنوراه که صدها هنرپیشه […]