اعتراض به «تحریف تاریخی-فرهنگی» توسط بی‌بی‌سی

به گزارش فیدوس: جمعی از اهل قلم و فرهنگ افغانستان، ایران و تاجیکستان به تغییر نام «بی‌بی‌سی افغانستان» به «بی‌بی‌سی دری» اعتراض کردند. در بخش‌هایی از این نامه‌ اعتراضی که به […]

پنج تاثیر مثبت انقلاب اکتبر روسیه بر افغانستان

اکتبر امسال، یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه بود که همانند انقلاب کبیر فرانسه، آغازگر تحولات ژرف سیاسی و اجتماعی بزرگی در روسیه و کشورهای دیگر جهان شد. افغانستان هم از این […]

دلشاد فرهادزاد: در سمرقند مردم تشنه شعر تاجیکیند

 (بازنشر از رادیو آزادی)  شاعره 42 ساله ساکن سمرقند دلشاد فرهادزاد نامزد جایزه ادبی اوروآسیا شده است که در لندن از جانب جشنواره  ‌باز ادبی اوراآسیا تشکیل شده است. مجموعه […]