پیام تبریک امامعلی رحمان به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران

بنیان گذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران پیام تبریک ارسال کردند و پیروزی […]