نگاهی بر نقاشی و پیکرتراشی در گذشته و حال افغانستان

افغانستان کشوری در قلب آسیا، با تاریخ و قدمت طولانی، یکی از جنجالی‌ترین و مناقشه برانگیزترین کشورهای آسیا، همواره از منظر سیاسی، نظامی و تاریخ اجتماعی مورد توجه قرار داشته […]