اعتراض به «تحریف تاریخی-فرهنگی» توسط بی‌بی‌سی

به گزارش فیدوس: جمعی از اهل قلم و فرهنگ افغانستان، ایران و تاجیکستان به تغییر نام «بی‌بی‌سی افغانستان» به «بی‌بی‌سی دری» اعتراض کردند. در بخش‌هایی از این نامه‌ اعتراضی که به […]