نمایشگاه فرهنگی ،هنری وکتاب ایران در کابل افتتاح شد

نمایشگاه علمی فرهنگی ،هنری و کتاب جمهوری اسلامی ایران به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری بنیاد شهید مسعود و وزارت اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان در کابل […]