بازدید سفیر تاجیکستان و رئیس اکو از موزه بنزین خانه آبادان

آبادان – ایرنا – نعمت الله امام زاده سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و محمدمهدی مظاهری رئیس ایرانی سازمان ‘اکو’ از ‘موزه بنزین خانه آبادان’ بازدید کردند به گزارش […]