مردم افغانستان با محرومیت زندگی کردند، اما قامت شان در برابر بیگانه خم نشد

سوم حوت سالروز قیام تاریخی مردم کابل، از سوی روند استقامت و بیش از ۳۰ نهاد همسو و احزاب سیاسی در تالار بین المللی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی […]